Klachten & aanspreekbaarheid

Ik ben toegewijd aan de integriteit van mijn coachees, mezelf en de wereld om me heen. Maar waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het kan dus voorkomen dat je een ervaring met mij als professional hebt, die niet prettig of zelfs kwalijk is.

Om verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die niet goed zijn gegaan, vind je hier informatie over mijn klachtenafhandeling en wat ik doe om aanspreekbaar te zijn op mijn handelen.

Intervisie & supervisie

Ik neem deel aan twee intervisiegroepen, om vanuit verschillende hoeken te leren en scherp te blijven op mijn eigen handelen. Daarnaast bezoek ik zelf regelmatig coaches en therapeuten; “ken uzelve” is intrinsiek onmogelijk, maar probeer ik wel te benaderen.

Relatiecoaches

Ik neem elke zes tot acht weken deel aan een intervisie/casuistiekbespreking met mede-relatiecoaches. De gemene deler is onze opleiding tot relatiecoach, maar ieder hebben we onze eigen specialisaties en professionele achtergrond. Tijdens deze intervisies verdiepen we ons begrip van menselijke interacties en staan we uitgebreid stil bij onze rol als coach daarin. Deze groep bestaat uit Kim Kromwijk, Mira Brouwer, Mirjam van Rheenen, Nina Oudshoorn, Sandra van Nispen.

Accountability pod

Vanuit de accountability pod houden we maandelijks een intervisie. Deze bijeenkomst is volledig gericht op ethisch-professionele kwesties die we tegenkomen in ons werk. Met onze diversiteit aan achtergronden (zowel professioneel als persoonlijk) en geen enkel zakelijk belang bij elkaars ondernemingen, kunnen we elkaar kritisch bevragen. Wat is goed en integer? Welke factoren wegen mee in je beslissingen? Wat vind je moeilijk om onder ogen te zien? We houden elkaar een spiegel voor. Deze intervisiegroep bestaat uit de hieronder genoemde leden van de accountability pod: Legien Warsosemito-Schenk, Tanya Rozenthal en Wilrieke Sophia.

Supervisie

Vanaf november 2022 word ik tweewekelijks gesuperviseerd door Lotte van Hoorn.

Incidenten: accountability pod

Als professionals dragen we zorg voor onze cliënten; daarin kunnen soms dingen misgaan. Wij geloven dat de gevoelens van de melder altijd belangrijk en valide zijn. Ook geloven we dat een incident vaak een patroon blootlegt en dat alleen het herstellen van de schade van dit incident dus niet genoeg is. Om zorg te dragen voor de melder en om te zorgen dat de betichte waar nodig structureel verandering aanbrengt, hebben we een tweesporenbeleid.

Spoor 1: aandacht voor de melder

Heb je een klacht of vraag of melding over het gedrag van een van ons? Dan hebben we ieder het liefst dat je diegene direct aanspreekt. Dat kan in persoon of via mail, net wat voor jou past.

Is het voor jou niet oké om diegene direct aan te spreken, bijvoorbeeld door de aard van het voorval? We vragen je om dan geen contact (meer) te hebben met de betichte en om een van mensen in de pod benaderen. In onze biografieën lees je wie we zijn en waar we ervaring mee hebben. Jij kiest iemand uit die je aanspreekt en je neemt contact met diegene op via hun website. Dit podlid is vanaf nu jouw contactpersoon en behartigt jouw belangen.

Met je contactpersoon bespreek je wat je hebt ervaren; jouw beleving staat centraal. Je maakt met je contactpersoon concreet wat jij wil dat er nu met jouw melding gebeurt en wat jij nodig hebt van de betichte en eventuele anderen. In overleg, vanuit wat jij wil en nodig hebt, licht je contactpersoon de rest van de pod in. Het doel is om jouw eigen veiligheid te herstellen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk: jij bepaalt welke informatie wel en niet wordt gedeeld, en met wie precies.

Wanneer je met je contactpersoon en eventueel met de betichte hebt gesproken, kan de conclusie zijn dat de betichte niets kan en kon doen aan hoe jij een situatie ervaren hebt. Er is dan geen verandering bij de betichte nodig is. Ook in dat geval nemen we je ervaring serieus. We denken met je mee over wat passend voor je is om je gevoel van veiligheid verder te herstellen, bijvoorbeeld doorverwijzen naar traumatherapie of een coach om zelfstandig verder te werken aan dat wat je bent tegengekomen.

Weet je niet zeker welke verantwoordelijkheid bij wie ligt tijdens een voorval? Dan nodigen we je uit om dit toch aan te kaarten bij een podlid; liever een keer teveel dan een keer te weinig!

Spoor 2: verandering bij de betichte

Wanneer de melder dat wil, wordt degene over wie de klacht gaat (de betichte) ingelicht. De betichte krijgt binnen de pod een eigen contactpersoon. De twee contactpersonen onderhouden contact met elkaar en eventueel contact tussen melder en betichte vindt altijd plaats met een ander podlid erbij.

De betichte werkt met diens contactpersoon aan de klacht: wat is er mis gegaan? Waar had de betichte iets anders moeten doen? Wat moet diegene doen om deze situatie te herstellen, en welke verandering moet er structureel komen om te zorgen dat het niet nog eens gebeurt? De wensen van de melder zijn hiervoor de leidraad (denk aan (publiekelijk of persoonlijk) excuses maken, een statement schrijven op diens website over de verandering die nodig is, etc.)

Wanneer je als melder (uiteindelijk) in gesprek zou willen met de betichte, wordt dat gesprek gemedieerd door het vierde, onafhankelijke lid van de pod. De melder kan zelf kiezen of diegene hun eigen contactpersoon bij zo’n gesprek wil hebben. Het eerste doel blijft hetzelfde: zorgen dat de veiligheid van de melder wordt hersteld. Een eventueel volgend doel, wanneer de situatie dat toestaat, is het herstellen van het contact tussen de melder en betichte. Daarnaast kunnen er extra doelen en wensen vanuit de melder komen. Die worden tijdens de mediation besproken.

Een incident is afgerond wanneer er consensus is bij de melder en beklaagde over de afronding.

Podleden

Legien Warsosemito-Schenk

zij/haar
Neem contact op met Legien.

Vrouw, Javaans-Surinaams, subtiel autist, moeder, echtgenoot, danser van het leven, projector (Human Design), analyser (karakterstructuren), dochter van hardwerkende ouders.

MeToo coaching, training en advies. Coach, extern vertrouwenspersoon, trainer, spreker, activist. Thema’s: seksualiteit - zowel trauma als pleasure.

Afstemming is voor mij cruciaal in het leven. In afstemming kunnen we elkaar eren, respecteren en waarderen. In volledige afstemming worden de mooiste resultaten bereikt. Ik sta voor een wereld waarin we mogen leren. Zo groeien we met elkaar en daarbij hoort het elkaar kunnen aanspreken als er normen en waarden niet worden gerespecteerd.

Ik verwacht van de mensen om mij heen, zoals cliënten en deelnemers, dat ik ze mag aanspreken. Door hier zelf het voorbeeld in te geven, hoop ik bij te dragen aan een cultuur waarin dit een normaliteit wordt. De analyser in mij werkt graag zorgvuldig en met passie aan onderwerpen die me aan het hart gaan. Rechtvaardigheid staat hierin centraal.

Mensen noemen mij betrokken, liefdevol, toegankelijk en zien dat ik met zachte kracht uiting geef aan mijn masculiene en feminiene kwaliteiten.

Tanya Rozenthal

zij/haar
Neem contact op met Tanya.

Pansexueel, ecosexueel, sapiosexueel, wereldburger, survivor, pioneer, inspirator, healer artist, mystica, ziener, medicijnvrouw, trickster, moeder, crone, nomade, rustzoeker, wisdom keeper. Begeleiding, training, therapie en coaching op het gebied van liefde, erotiek, intimiteit en relaties. Sexual healing, seksueel sjamanisme, heilige seksualiteit en Tantra. Embodiment alchemist, facilitator dieptewerk voor de groepen en in tribal settings, transformatieve retraites & intensives, schaduwwerk & transpersoonlijke begeleiding, psychotrauma, plantmedicijn, ritualist-systemische healer. Ecosexualiteit, ecologie van liefde en relaties.

Voor mij kan het niet genoeg gaan over waarheid en volwassenheid, in realiteit aanwezig zijn. Accountability is alles toe-eigenen wat bij mij hoort. En dat te leren navigeren, in integriteit van verbinding met de ander. Ik weet hoe het voelt om oneerlijk behandeld te worden, met afwijzing en bullying moeten dealen. Ethiek is de kracht om in het midden te blijven en vanuit de kern licht te kunnen schijnen op alles wat ons in de weg staat om vanuit onze potentie te leven, het zien wat ons beschadigt, van elkaar verwijdert en kleiner maakt. Omgaan met de macht, leren over verborgen dynamiek van culturele erfenissen, taboes en blinde vlekken. Schaduwprocessen blootstellen.

Mijn levenswerk gaat over het herstellen van oorspronkelijke ecologie van liefde en relaties. Omdat ik met trauma’s werk, weet ik als geen andere het belang van de zuivere grond waar ik op sta. Wat draag ik uit, en hoe walk ik mijn talk.

Ik ben avontuurlijk, empathisch, chaotisch, introvert, artistiek, excentriek, creatief, intuïtief en intellectueel. Mijn kracht ligt in mijn kwetsbaarheid, wijsheid en inspiratie.

Wilrieke Sophia

die/diens & zij/haar
Neem contact op met Wilrieke.

Niet-binair identificerend, Nederlands, neurodivergent, moeder van drie, hoogopgeleid, non-monogaam, kink/BDSM vriendelijk, opgegroeid in een katholiek arbeidersgezin in een klein dorp, ecoloog (MSc bos- en natuurbeheer). Intimiteitseducator, -facilitator, en -coach. Conscious kink trainer. Oprichter Exploring Deeper, Cuddle Workshops International en Knuffelworkshops in Nederland en België. Facilitator, coach, spreker, activist, trainer.

Thema’s: consent, persoonlijke ontplooiing, keuze, non-monogamie, kink, seks, ritueel, hechtingsdynamiek, groepsdynamiek, trauma-geinformeerdheid, neurobiologie.

Werken met intimiteit, op welk vlak dan ook, kan naast veel moois brengen en diepe heling initiëren, ook veel raken. Naast dat er een prachtig aanbod aan workshops, retreats, opleidingen, en sessies is, gaat er ook veel mis. Ik draag er graag aan bij deze sector zo veilig en transparant mogelijk te maken, de aanspreekbaarheid van facilitators te vergroten, en een passend plan te hebben voor als er dan toch iets misgaat.
Als deelnemer die misbruik van machtsposities, en intimiteitsworkshops die meer kwaad dan goed deden heeft ervaren heb ik veel compassie en geduld. Ik ben direct en daadkrachtig.

Roos Reijbroek

zij/haar
Neem contact op met Roos.

Intersecties waarin ik me herken, zijn bi/pan/queer, (laag identificerend) vrouw, feminist, neurodivergent, overlever van misbruik, hoogopgeleid, wit, middenklasse, gestigmatiseerde werkachtergronden, sekspositief. Ik ben relatiecoach gespecialiseerd in nonmonogamie, publiek spreker, begeleider, trainer.

Binnen het veld van zelfontwikkeling, alternatieve zorg en seksuele ontplooiing heb ik (in de rol van participant en assistent) gezien dat er veel wangedrag en bijkomend leed wordt weggemoffeld. En als organisator weet ik, door schade en schande wijs, dat goede intenties niet voldoende zijn om een sessie of workshop “veilig” te maken. Omdat ik het beste voor heb met iedereen die diens vertrouwen in me stelt, wil ik graag aanspreekbaar zijn op mijn handelen, juist wanneer er iets is misgegaan. Tegelijkertijd spreek ik anderen aan op de zorg die zij hebben voor hun cliënten en community. Wanneer we invoelende aandacht geven aan verdriet en leed, gebeurt de positieve verandering vanzelf.

Mensen noemen me hartelijk, kritisch, helder, punctueel, ontwapenend, idealistisch, realistisch.