Een alternatieve manier van aanspreekbaarheid

Met ingetogen trots presenteren we ons accountability pod, een autonome manier om aanspreekbaar te zijn op ons handelen. We vertellen je graag waarom we dit doen, wat dit is, en wat dit betekent voor de mensen die met ons werken.

Wij, Legien Warsosemito-Schenk, Roos Reijbroek, Tanya Rozenthal en Wilrieke Sophia zijn professionals op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relaties. Onze werkzaamheden verschillen van elkaar; van consultancy tot bodywork, van retreats tot sessiewerk, van therapie tot plezierervaring. Ook zijn onze persoonlijke achtergronden verschillend; qua gender, seksuele voorkeur, etniciteit, neurodiversiteit, scholing, nationaliteit, werkervaring en leeftijd lopen we uiteen. We waarderen wat we ieder doen en hebben geen zakelijke belangen in elkaars bedrijven.

Wat we overeenkomstig hebben is dat we ons ieder niet makkelijk bij een reguliere beroepsgroep in Nederland kunnen aansluiten. Dat is bijvoorbeeld omdat ons werk “zelf gecreëerd” en niet gereguleerd is, omdat ons beroep in Nederland te klein is, omdat onze werkzaamheden te divers zijn, omdat we in nichecommunities werken en dus niet aan bepaalde voorwaarden kunnen voldoen, of omdat we ons niet prettig voelen in een geïnstitutionaliseerde grootschalige groep.

We werken met cliënten en communities in kwetsbare settings. Juist daarom vinden we het extra belangrijk om te reflecteren op onze werkethiek en aanspreekbaar te zijn op ons handelen. We zijn menselijk als ieder ander en ondanks onze beste intenties maken we soms een verkeerde inschatting, maken we een fout en veroorzaken we leed. Juist wanneer het over seksualiteit, intimiteit en relaties gaat, reikt integriteit verder dan het wettelijke. De voordelen van een beroepsgroep, namelijk reflectie en klachtenafhandeling, hebben we daarom autonoom vormgegeven op een manier die bij ons past: een accountability pod.

Het idee van accountability komt uit transformational justice, waarin veranderen centraal staat (in plaats van straffen of buitensluiten). Een accountability pod is een groep mensen die zich verzamelt wanneer er iets mis is gegaan. Omdat algemene excuses of “welles-nietes” vaak niets oplossen, richt een accountability pod zich op de belangen van degene die een voorval heeft meegemaakt, wat diegene nodig heeft om weer in balans verder te kunnen, en dus niet op het straffen van degene die leed heeft veroorzaakt. Wel wordt degene die leed heeft veroorzaakt verantwoordelijk gehouden voor diens acties door de pod. De nadruk ligt hierbij niet op boetedoening, maar op het helder krijgen van gedragspatronen, ze veranderen en daar openbaar transparant over te zijn als dat de melder en community kan dienen. Hoe het allemaal precies werkt, lees je hier .

Voor iedereen die met ons in onze professionele rol te maken heeft, betekent dat het volgende: heb je een ervaring met een van ons waarbij we je leed hebben berokkend, of waarin je vindt dat we steken laten vallen? En is het voor jou, om welke reden dan ook, niet mogelijk om hierover direct met diegene te praten? Dan kun je de accountability pod inschakelen. Een melding wordt uiterst serieus genomen en het belang van de melder staat voorop. De accountability pod draagt zorg voor de emotionele opvang van jou als melder en het structureren van je melding. We denken mee over of en hoe je degene die leed heeft veroorzaakt wil betrekken en als je met diegene in gesprek wil, verzorgen we mediation.

Daarnaast houden we elkaar scherp in een maandelijkse intervisie die volledig in het teken staat van werkethiek: wat is goed en juist? Welke verantwoordelijkheden hebben we in ingewikkelde situaties? Waar kunnen we ons bewustzijn over machtsposities en andere privileges uitbreiden? Ook al zijn we betrokken zijn bij elkaar, het belang van integriteit en zorg is het uitgangspunt, ook als dat moeilijk en confronterend is.

Hoewel we hopen weinig berichten te krijgen, zijn we erg blij als je naar ons uitreikt. Juist op dit persoonlijke niveau maken we het verschil tussen pijnlijke stilte en gelijkwaardige transparantie.